Tag: cách phân biệt đông trùng hạ thảo thật và giả

Hướng dẫn phân biệt đông trùng hạ thảo thật và giả

Hướng dẫn phân biệt đông trùng hạ thảo thật và giả

Còn đông trùng hạ thảo giả thường được làm từ thân củ của địa tàm và thảo thạch. Quan sát hàng giả sẽ thấy có cạnh gờ hơi cong và số đốt là 3-15, bên ngoài có màu vàng nhạt,