Tag: cách phân biệt đông trùng hạ thảo

Những cách phân biệt đông trùng hạ thảo

Những cách phân biệt đông trùng hạ thảo

Nhẹ nhàng cầm một nắm Đông trùng hạ thảo lên, lắc lắc tay cảm nhận trọng lượng , có cảm giác nhẹ như cỏ khô. Ngược lại Đông trùng hạ thảo giả khi để vào lòng bàn tay có cảm