Tag: cải thiện đời sống sinh lý

Đông trùng hạ thảo giúp cải thiện đời sống sinh lý

Đông trùng hạ thảo giúp cải thiện đời sống sinh lý

Đông trùng hạ thảo có tác dụng bình suyễn, trừ đàm và phòng chống khí phế thũng. Điều này là sáng tỏ quan điểm của cổ nhân cho rằng: Đông trùng hạ thảo có khả năng “bảo phế ích thận”