Tag: chế biến đông trùng hạ thảo

Cách sử dụng và chế biến đông trùng hạ thảo

Cách sử dụng và chế biến đông trùng hạ thảo

Đối với hệ tiêu hoá ở người thì những thực phẩm gần gũi nhất là dễ tiếp nhận nhất. Vì thế khi chế biến ĐTHT cụng các loại thực phẩm khác làm tăng khả năng hấp thụ cho người dùng.