Tag: Đông trùng hạ thảo giả

Đông trùng hạ thảo giả xuất hiện nhiều ngoài thị trường

Đông trùng hạ thảo giả xuất hiện nhiều ngoài thị trường

Chúng ta chỉ nên dùng đông trùng hạ thảo như bài thuốc hỗ trợ quá trình điều trị để tăng cường sức khỏe chứ không phải thuốc chữa bách bệnh như nhiều người lầm tưởng và quảng cáo thổi phồng.