Tag: Đông trùng hạ thảo là gì

Thông tin về đông trùng hạ thảo

Thông tin về đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo chủ yếu tìm thấy vào mùa hè vùng núi cao trên 4.000 – 5.000 m ở cao nguyên Tây Tạng, Tứ Xuyên, Thanh Hải, Cam Túc, Vân Nam. Hiện nay, do sự săn lùng và hoạt