Tag: đông trùng hạ thảo nguy cơ tuyệt chủng

Đông trùng hạ thảo có nguy cơ mất vĩnh viễn

Đông trùng hạ thảo có nguy cơ mất vĩnh viễn

Ông Lama cho rằng chính phủ nên kiểm soát hoạt động buôn bán và khai thác, đồng thời thúc đẩy hoạt động của các thể chế địa phương để bảo đảm an toàn và quyền lợi của người thu hoạch