Tag: đông trùng hạ thảo Nutricep

Thông tin đông trùng hạ thảo Nutricep

Thông tin đông trùng hạ thảo Nutricep

Các hợp chất hữu cơ có tác dụng sinh học đặc biệt: cordiceptic acid, cordycepin, adenosin, hydroxyethyl-adenosin, HEAA. Đây là những thành phần đặc biệt quý giá,làm nên dược tính đặc trưng của đông trùng hạ thảo và mang lại