Tag: dùng đông trùng hạ thảo cho trẻ em

Trẻ em có nên dùng đông trùng hạ thảo

Trẻ em có nên dùng đông trùng hạ thảo

Trẻ em, đặc biệt trẻ từ 5 tuổi trở xuống không nên dùng Đông trùng hạ thảo, theo quan niệm của đông y là cơ thể ở dạng “thuần dương vô âm” tức là cơ thể trẻ thường “nóng”, nên