Tag: lưu ý mua đông trùng hạ thảo

Nên thận trọng khi mua đông trùng hạ thảo

Nên thận trọng khi mua đông trùng hạ thảo

Năm 1878, một nhà vi khuẩn học người Anh tên là Miles Joseph Berkeley đã công bố nó trong một công trình nghiên cứu của mình. Từ đó, nó chính thức mang tên Ophiocordyceps sinensis hoặc Cordyceps sinensis. Đông trùng