Tag: mua đông trùng hạ thảo

Nên thận trọng khi mua đông trùng hạ thảo

Nên thận trọng khi mua đông trùng hạ thảo

Năm 1878, một nhà vi khuẩn học người Anh tên là Miles Joseph Berkeley đã công bố nó trong một công trình nghiên cứu của mình. Từ đó, nó chính thức mang tên Ophiocordyceps sinensis hoặc Cordyceps sinensis. Đông trùng

Lưu ý khi mua đông trùng hạ thảo

Lưu ý khi mua đông trùng hạ thảo

Dựa vào chân của sâu non cũng có thể xác định được vì đông trùng hạ thảo thật có 8 chân đối xứng nhau, hàng giả số lượng chân không cố định, con thì có 8 chân, con có nhiều