Tag: Nutricep

Thông tin đông trùng hạ thảo Nutricep

Thông tin đông trùng hạ thảo Nutricep

Các hợp chất hữu cơ có tác dụng sinh học đặc biệt: cordiceptic acid, cordycepin, adenosin, hydroxyethyl-adenosin, HEAA. Đây là những thành phần đặc biệt quý giá,làm nên dược tính đặc trưng của đông trùng hạ thảo và mang lại