Tag: quà tặng Đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo làm quá giá đắt nhưng vẫn nhiều người mua

Đông trùng hạ thảo làm quá giá đắt nhưng vẫn nhiều người mua

Có những vị tuần trước vừa đến lấy 3 lạng giá gần 500 triệu đồng, tuần này lại đến lấy nữa. Năm nay nhiều người có vẻ chuộng Đông trùng hạ thảo làm quà biếu”, anh Đương nói. Dù một