Tag: quá trình hình thành đông trùng hạ thảo

Tìm hiểu quá trình hình thành đông trùng hạ thảo

Tìm hiểu quá trình hình thành đông trùng hạ thảo

Vào năm 2008, 1kg đông trùng hạ thảo đã có giá tới 3.000 USD – phẩm chất thấp nhất (khoảng 60 triệu VNĐ) đến hơn 18.000 USD/1kg (khoảng 360 triệu VNĐ) – loại có phẩm chất hảo hạng nhất. Trên