Tag: tìm hiểu đông trùng hạ thảo Việt Nam

Chất lượng của đông trùng hạ thảo Việt Nam

Chất lượng của đông trùng hạ thảo Việt Nam

Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng cũng cho biết đã hoàn thiện quy trình nghiên cứu, sản xuất loại nấm đông trùng hạ thảo dâu tằm (Paeclomyces tenuipes hay Cordyceps takaomontana) sau 4